• Anasayfa
  • |
  • Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

"Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 16 Aralık 2020 tarih ve 31336 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. (Karar No:3305)

Söz konusu Yönetmeliğin "Trafik ayırım şeridinde seyretme güçlüğü olan gemiler" başlıklı 26. Maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "tehlikeli yük taşıyan gemiler" ibaresi yeniden düzenlenerek "Konteyner ve Ro-Ro gemileri hariç olmak üzere tehlikeli yük taşıyan" şeklinde değiştirilmiş olup yayınlanan Yönetmelik ile getirilen tüm değişiklikler Ek'li karşılaştırma tablosunda gösterilmiştir.

Bahse konu Yönetmelik Odamız web sayfası ( www.denizticaretodasi.org.tr ) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yer almaktadır.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

 

1397_4564_t_rk_bo_azlar_deniz_trafik_d_zeni_y_netmeli_inde_de_i_iklik_yap_lmas_na_dair_y_netmelik_eimza.pdf