• Anasayfa
  • |
  • :“TÜRK BAYRAKLI OLUP,YABANCI BAYRAKTA BULUNAN VE ÖZEL KULLANIMA MAHSUS GEMI DENIZ VE İÇSU ARAÇLARININ İTHAL EDILMESINE İLIŞKIN TEBLIĞ” HK

:“TÜRK BAYRAKLI OLUP,YABANCI BAYRAKTA BULUNAN VE ÖZEL KULLANIMA MAHSUS GEMI DENIZ VE İÇSU ARAÇLARININ İTHAL EDILMESINE İLIŞKIN TEBLIĞ” HK

Türk Bayraklı Olup, Yabancı Bayrakta Bulunan ve Özel Kullanıma Mahsus Gemi Deniz ve İçsu Araçlarının İthal Edilmesine İlişkin Tebliğ” Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı) tarafından 22.08.2009 Tarih ve 27327 (Asıl) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahsekonu Tebliğde özetle; Türk vatandaşları veya Türk Ticaret Kanununa göre kurulan tüzel kişiler tarafından yurt dışında kurulan veya yurt dışında kurulu bulunmakla birlikte hisselerinin bir kısmı Türk vatandaşlarına ait olan bir şirket tarafından iktisap edilmek suretiyle yabancı bayrak çekilmiş olan özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve iç su araçlarının; - 8901.10.10.00.11 Numaralı 18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri (Denizde seyretmeye mahsus olanlar) - 8901.10.90.00.11 Numaralı Yolcu ve gezinti gemileri (Denizde seyretmeye mahsus olmayanlar), - 89.03 G.T.İ.P Numaralı Yatlar ve diğer eğlence ve spor tekneleri; kürekli kayıklar ve kanolar ( Şişirilebilir olanlar ile birim ağırlığı 100 kg ı geçmeyenler, kürekli kayıklar ve kanolar hariç) bağlama kütüğüne kaydedilmesi amacıyla İthali sağlanmıştır. Ayrıca; bu Tebliğ hükümlerine göre yurtdışından gemi, deniz ve içsu aracı ithali yapılabilmesi için 30.06.2009 tarihinden önce iktisap edilmiş olması ve ithali yapıldıktan sonra bir (1) yıl süre ile yurt içinde satış ve devri yapılamayacağı belirtilmiştir. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Ek: Bahsekonu Tebliğ (1 Sayfa)