• Anasayfa
  • |
  • TURIZMI TEŞVIK KANUNUNDA DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN HK.

TURIZMI TEŞVIK KANUNUNDA DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN HK.

“Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 15.05.2008 tarih ve 26877 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun değişikliği ile, 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 3 üncü maddesinin (l) bendi, 8 inci maddesinin (A) fıkrasının (1) numaralı bendi ile (C) ve (D) fıkraları, 10 uncu maddesi, 30 uncu maddesi değiştirilmiş, 34 üncü maddesinin (a) bendi yürürlükten kaldırılmış ve kanuna geçici 9. madde eklenmiştir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -İMEAK DTO Şubeleri -YK Başkan ve Üyeleri -Tüm Üyelerimiz (WEB sayfası) -YK Yedek Üyeleri -Meslek Komite Başkanları