TUNA ZIRVESI HK.

Sayın Üyemiz, İlgi ile alınan yazıda; “IV. Tuna Zirve Toplantısı”nın Romanya Ulaştırma Bakanlığı tarafından 4-6 Haziran 2008 tarihlerinde gerçekleştirileceği bildirilerek, Tuna nehri üzerinde taşımacılıkla iştigal eden şirketlerin katılacağı anılan toplantıya katılım sağlanmasının faydalı olabileceğinin mütalaa edildiği ifade edilmekte olup; bahse konu Toplantı ile ilgili broşür ve katılım formları Odamız web sayfasında yayınlanmaktadır. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM: Gereği: Bilgi: - WEB (Tüm ÜYELER) -Y.K Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) - Koster Armatörleri Derneği - PAKOIL - 7150,7145,7194 Sayılı Meslek Komiteleri