TRANSIT VIZE HK.

İlgi ile alınan yazıda; Avustralya vizesine sahip olan ve Yeni Zelanda üzerinden geçerek Avustralya’ya seyahat edecek vatandaşlarımızın transit vizeye ihtiyaç duymayacakları açıklanmış; ancak Yeni Zelanda vizesine sahip olmayan ve anılan ülkeden üçüncü ülkelere seyahat edecek tüm vatandaşlarımızın transit vize almaları gerektiği ifade edilmiştir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Gereği: Bilgi: - WEB (Tüm ÜYELER) -Y.K Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR)