TRANSIT TICARET HK.

İlgi yazı ile ; ülkemizde transit ticaretin geliştirilebilmesi için ulaştırma altyapısının geliştirilmesi yanında transit mevzuatın ve buna bağlı uygulamalardan kaynaklanan sorunların çözümlenmesinin gerektiği, bu alanda alınacak önlemlerin statik bir değerlendirmenin ötesinde rakip ülke uygulamalarının yakından takip edilerek sürekli iyileştirme perspektifine uygun daimi mekanizmaların kurulması ile olabileceği belirtilerek transit mevzuat ve uygulamalardan kaynaklanan sorunların neler olduğuna ilişkin bilgilere ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir. Dış Ticaret Müsteşarlığı’na iletilmek üzere, Ülkemizdeki transit ticaretin geliştirilebilmesi için dış ticaret ve gümrük başta olmak üzere mevcut mevzuattan veya uygulamalardan kaynaklanan sorunlar ile söz konusu mevzuat ve uygulamanın nasıl değiştirilmesi gerektiği yönündeki önerilerinizin en geç 25 Aralık 2007 Salı günü mesai bitimine kadar Odamıza gönderilmesini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Gereği : Bilgi : - Tüm üyeler (web) - YK Bşk.veÜyeleri - VDAD - Meslek Komite Başkanları - İMEAK DTO Şubeler