TRANSIT İŞLEMLER HK.

13/05/2005 tarih ve 25814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri’nde Uygulanacak Sağlık İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 4.Bölümü’nde yer alan “Türk Boğazlarını Transit Geçmek İsteyen Gemilere Yapılacak İşlemler” başlıklı bölüme ait uygulama usul ve esaslar Ek’te yer almaktadır. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel SekreterEK : İlgi yazı ( 2 sayfa ) DAĞITIM :BİLGİ : - Tüm Üyeler (web) - YK Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - S/S Gemi Armatörleri ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği