• Anasayfa
  • |
  • TRAFIK AYRIM HATLARI DIŞINDAKI ROTALANDIRMA KURALL

TRAFIK AYRIM HATLARI DIŞINDAKI ROTALANDIRMA KURALL

İlgi: T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 23.08.2002 tarih ve 05386 No.lu yazısı   Sayın Üyemiz; İlgi yazıda, IMO’nun SN/Circ.220 sayılı sirkülerinden bahisle ekte detayları verilen Trafik Ayrım Hatlarından ayrı olarak uygulanan rotalandırma kurallarının, aşağıda sıralanan bölgelerde uygulanacağı, 1. Tortugas Ekolojik Koruma Alanında ve Florida Sığlıklarındaki Tortugas Banklarında üç yeni zorunlu demirlemeye yasak alanlar, 2. Florida Kıyıları açığında, en kuzeydeki değiştirilmiş kaçınılması gerekli alan, 3. Malpelo Adası etrafında kaçınılması gerekli alan, 4. Washington kıyıları açığında kaçınılması gerekli, değiştirilmiş alan, 5. Juan de Fuca boğazında iki yönlü rota sistemi, 6. Terra Nova Yüzer Üretim Depolama ve Gemilere açıkta yükleme yapılan bölgelerin civarında tedbirli olunması gereken alan, 7. Shetland Adaları civarında kaçınılması gerekli iki mevcut alan, Yukarıda belirtilen bölgelerde uygulanacak olan kuralların 1 Aralık 2002 tarihinde yürürlüğe gireceğinden ilgili bölgelere seyir yapacak olan gemilerin dikkatli olması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.   Saygılarımızla, Deniz İPEK Genel Sekreter