• Anasayfa
  • |
  • Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Hk.

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Hk.

​Sayın Üyemiz,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan "Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ" 16.10.2015 tarihli ve 29504 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Tebliğin Md.5(1) fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup;

"b) Mühendislik ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Jeoloji/Hidrojeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya ve Biyoloji bölümleri mezunlarından kamu veya özel sektörde kirlenmiş sahalar veya tehlikeli atık ve kimyasalların yönetimi ile ilgili teknik konulardan birinde en az iki yıl çalışmış, biri Çevre Mühendisi olmak kaydıyla en az iki personeli ve bunun haricinde kirlenmiş saha projesinin niteliğine bağlı olarak Yeterlik Belgesi Komisyonunca gerekli görülecek personeli istihdam etmek," hükmü yer almaktadır.

Bilgilerinize arz ederiz.          

 

                                                                                             Saygılarımızla,

 

 

                                                                                            Murat TUNCER

                                                                                            Genel Sekreter

 

 

EKLER

Ek-1: Tebliğ (1 sayfa)

 

DAĞITIM:

Gereği:

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)

 

 

 

736_4054_gizem.mataraci_doc01847320151016134920.pdf