• Anasayfa
  • |
  • TMO'DAN BUĞDAY TAŞIMASI İHALESI

TMO'DAN BUĞDAY TAŞIMASI İHALESI

Sayyn Üyemiz, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlü?ü’nden alynanbir yazyda ;  Avrupa Birli?i Ülkeleri men?eli ve çyky?ly olmak üzere (+- % 5) 100.000 MT’a kadar ekmeklik Bu?day ve (+- ) 50.000 MT’a kadar makarnalyk bu?day, Yzmir, Mersin ve Derince;  Kazakistan men?eli ve Karadeniz limanlary çyky?ly (+- 5) 150.000 MT’a kadar ekmeklik bu?day ise Trabzon, Samsun, Haydarpa?a, Derince,Yzmir ve Yskenderun limanlarynda tahliye edilmek üzere 13.03.2003 Per?embe günü  Saat 11.30’da TMO Genel Müdürlü?ü’’nde kapaly zarfla teklif alma yöntemi ile yapylacak ihale yoluyla C+F ve/veya FOB esasyyla ta?yttyrylaca?y bildirilmektedir. Son teklif verme tarihi 13.03.2003 tarih saat 11.30’dur. Yhaleyle ilgili ayryntyly bilgi ve ?artname www.tmo.gov.tr adresinden temin edilebilir. Saygylarymyzla, Deniz YPEK Genel Sekreter