• Anasayfa
  • |
  • TICARI REKLAM VE İLANLARA İLIŞKIN İLKELER

TICARI REKLAM VE İLANLARA İLIŞKIN İLKELER

İlgi: Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin 06.08.2003 tarih ve 28242 sayılı yazısı. Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğin’den alınan ilgi yazı ile, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da, değişiklikler yapan, 14.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4822 sayılı Kanun’un 17. maddesine göre oluşan Reklam Kurulu’nun uygulamalarına yön verecek, Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin de aynı tarih itibariyle Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği ifade edilmekte olup, ilgi yazı Ek’te sunulmaktadır. Bilgilerinizi rica ederiz Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EK -1 yazı (3 sayfa)