• Anasayfa
  • |
  • Ticaret Bakanlığı’na ait Tebliğler

Ticaret Bakanlığı’na ait Tebliğler

Ticaret Bakanlığı'na ait,

-İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/1)

31 Aralık 2022 CUMARTESİ (resmigazete.gov.tr)

-Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/3)

31 Aralık 2022 CUMARTESİ (resmigazete.gov.tr)

-Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/4)

31 Aralık 2022 CUMARTESİ (resmigazete.gov.tr)

-Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/5)

31 Aralık 2022 CUMARTESİ (resmigazete.gov.tr)

-Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/6)

31 Aralık 2022 CUMARTESİ (resmigazete.gov.tr)

-Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/7)

31 Aralık 2022 CUMARTESİ (resmigazete.gov.tr)

-Telsiz Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/8)

31 Aralık 2022 CUMARTESİ (resmigazete.gov.tr

- "CE" İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/9)

31 Aralık 2022 CUMARTESİ (resmigazete.gov.tr)

- Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/10)

31 Aralık 2022 CUMARTESİ (resmigazete.gov.tr)

-Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/11)

31 Aralık 2022 CUMARTESİ (resmigazete.gov.tr)

-Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/12)

31 Aralık 2022 CUMARTESİ (resmigazete.gov.tr)

-7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/13)

31 Aralık 2022 CUMARTESİ (resmigazete.gov.tr)

-Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/14)

31 Aralık 2022 CUMARTESİ (resmigazete.gov.tr)

-Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/15)

31 Aralık 2022 CUMARTESİ (resmigazete.gov.tr)

-Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/16)

31 Aralık 2022 CUMARTESİ (resmigazete.gov.tr)

-Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/18)

31 Aralık 2022 CUMARTESİ (resmigazete.gov.tr)

-Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/19)

31 Aralık 2022 CUMARTESİ (resmigazete.gov.tr)

-Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/20)

31 Aralık 2022 CUMARTESİ (resmigazete.gov.tr)

-Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/21)

31 Aralık 2022 CUMARTESİ (resmigazete.gov.tr)

-Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/23)

31 Aralık 2022 CUMARTESİ (resmigazete.gov.tr)

-Pamukların Kontrolüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/24)

31 Aralık 2022 CUMARTESİ (resmigazete.gov.tr)

-Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/25)

31 Aralık 2022 CUMARTESİ (resmigazete.gov.tr)

Resmî Gazete'nin 31.12.2022 tarih ve 32060 sayılı 4. Mükerrer nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup söz konusu Tebliğlere Resmi Gazete'nin internet sayfasından ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

4_18_ticaret_bakanl_na_ait_tebli_ler.pdf