• Anasayfa
  • |
  • Tenezzüh Gemilerinin Yanması ile ilgili Deniz Kazası

Tenezzüh Gemilerinin Yanması ile ilgili Deniz Kazası

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığından gönderilen 21.04.2022 tarihli ve E-94665312-402.08-307835 sayılı yazıda, balıkçı barınağında bağlı bulunan tenezzüh gemisinde başlayan yangının, aynı yerde bağlı bulunan diğer iki tenezzüh gemisine sirayet etmesi sonucu, gemilerden ikisinin yanarak batması ve diğerinin hurda halinde gelmesi ile sonuçlanan çok ciddi deniz kazasına ilişkin inceleme raporuna yer verilmektedir.

Yangının başladı Tenezzüh gemisinin, muhtelif koylar ve yüzme molalarıyla tamamladığı programının ardından balıkçı barınağına yanaştığı, kaptan, iki gemici ve yolcuların gemiden ayrıldığı, gemide iki çalışanın kaldığı ifade edilmektedir. Gece saatlerinde geminin kuzinesinde yangın çıktığının çevredeki tekneler tarafından fark edilerek gemide bulunanların uyarıldığı, yangının geminin yanındaki ilk ahşap gemiye sonrasında ise diğer gemiye sıçradığı belirtilmiştir.

Bahse konu kazanın nihai inceleme raporunda elde edilen bulgular değerlendirilerek;

-Yanarak batan teknelerden birinin hızla yanan ahşap malzemeden imal edildiği,

-Yangının çıktığı geminin kuzine bölümünde yangın algılama ve alarm sistemi, risk değerlendirmesi, acil eylem planları bulunmadığı ve tatbikatların yapılmadığı,

-Kazaya karışan tüm gemilerin CO2 , kuru kimyasal vb. gibi yangın donanımını etkin kullanamadığı,

-Barınakta ise söndürme tesisatının ve barınak idaresinin olmadığı,

sonuçlarına varılmıştır.

Bu kapsamda raporda;

-Tenezzüh Gemilerinin kuzinelerinde yangın algılama ve alarm sistemi kurulumu ve denetlenmesi ile ilgili düzenleme yapılması,

-Tenezzüh Gemi İşletmecileri tarafından; her bir tenezzüh gemisine ait Risk Değerlendirmelerinin 6331 Sayılı Kanun ve İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında yapılması ve Acil Eylem Planlarının hazırlanması ile talim/tatbikatlarının yapılması, çalışan gemi adamları hariç gemi çalışanlarına ileri yangın eğitimi verilmesi, acil durumda tekne manevrası ve acil duruma müdahale yapabilecek gemiadamlarının liman vardiyasında bulunmasına yönelik tedbirlerin alınması,

tavsiyelerinde bulunulmuştur.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

475_2287_tenezz_h_gemilerinin_yanmas_ile_ilgili_deniz_kazas_.pdf