• Anasayfa
  • |
  • Temiz Enerji Denizcilik Merkezleri Girişimi Hk.

Temiz Enerji Denizcilik Merkezleri Girişimi Hk.

Sayın Üyemiz,    

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından Odamıza gönderilen, 07.11.2022 tarihli Ek’te sunulan yazıda; Mısır’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı 27’nci Oturumu’nda (Climate Change Conference of the Parties-COP27) Temiz Enerji Denizcilik Merkezleri Girişimi’ne (Clean Energy Marine Hubs/CEM-Hubs) yeni katılan ülkeler ve Girişime yönelik yorumları içeren basın bülteni yer almaktadır.

Küresel ölçekte dekarbonizasyonu desteklemek için enerji tedarik zinciri genelinde hükümetler ve üst yöneticiler düzeyinde bir çalışma komitesi tarafından ortaklaşa yönetilen CEM-Hubs’a ait detayların yer aldığı basın bülteni ve Türkçe tercümesi Ek’te sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

862_3708_3708_862.pdf