• Anasayfa
  • |
  • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Dijital Dönüşüm Çağrısı Bilgilendirme Semineri Hk.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Dijital Dönüşüm Çağrısı Bilgilendirme Semineri Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 08.10.2021 tarih ve 4241 sayılı Ek'te sunulan yazıda;

"Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Dijital Dönüşüm Çağrısı Bilgilendirme Webinarı"ının 12 Ekim 2021 Salı günü saat 14.30'da internet üzerinden TOBB organizasyonuyla düzenleneceği ve seminere ilişkin davetin yazı ekinde sunulduğu bildirilmektedir.

Söz konusu webinarın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TOBB ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu iş birliğiyle gerçekleştirileceği ve webinarda Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında teknoloji tedarikçilerine yönelik olarak ilan edilen ve dijital dönüşüm alanında 188 ürün ve 54 yenilikçi teknoloji yatırımını destekleyen Dijital Dönüşüm Çağrısının anlatılacağı ve seminer hitamında katılımcıların sorularının cevaplandırılacağı belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1056_2733_t_rkiye_odalar_ve_borsalar_birli_i_taraf_ndan_odam_za_g_nderilen_08102021_tarihli_yaz_ve_eki.pdf