• Anasayfa
  • |
  • TEK ADIMDA YATIRIM BÜROSU HK.

TEK ADIMDA YATIRIM BÜROSU HK.

Sayın Üyemiz, Başbakanlıkça, 3/06/2008 tarih ve 26895 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Tek Adımda Yatırım Bürosu” hakkındaki 2008/10 sayılı Genelge aşağıya çıkarılmıştır. “ Ülke genelinde faaliyet gösteren sanayi kuruluşları ile yatırım yapmak isteyen müteşebbislerin kamu kurum ve kuruluşlarında karşılaştıkları sorunların kısa yoldan mahallinde çözülebilmesi amacıyla, sanayiciler ve girişimcilerin sorunlarını dinlemek, gerektiğinde ilgili kurumlarla irtibata geçerek çözüm üretmek, girişimcilere yönelik bilgilendirme, rehberlik ve bölgede bulunan cazip yatırım alanları konusunda tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak üzere, valilikler bünyesinde “Tek Adımda Yatırım Bürosu” oluşturulması uygun görülmüştür. Söz konusu bürolarda valiler tarafından belirlenecek yönetici bir personel ile ilin yatırım kapasitesine göre yeterli sayıda yardımcı personel görevlendirilecek, bürolarla ilgili tanıtım faaliyetlerine derhal başlanarak, adres, telefon, faks ve e-posta adresleri ilgililerin rahatça ulaşabileceği yayın organları ile ilan edilecektir. Tek adımda yatırım büroları genelgenin yayımından itibaren iki ay içerisinde faaliyete geçirilecek, kuruluşa ilişkin bilgiler ile çalışmalarıyla ilgili faaliyet raporları üçer aylık dönemler halinde Başbakanlık ilgili kuruluşu Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığına gönderilecektir. Bilgilerini, Tek Adında Yatırım Bürosu uygulamasının en kısa sürede hayata geçirilmesi konusunda valiliklere tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken destek ve yardımın sağlanmasını önemle rica ederim. Recep Tayyip Erdoğan Başbakan ” Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Gereği: Bilgi: - WEB (Tüm ÜYELER) -Y.K Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. - Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) - Gemi Sanayicileri Derneği (GESAD) - DTO Şubeler - Meslek Komite Başkanları