TEBLIĞ HK.

Tebliğ Hk. Maliye Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından 04.09.2004 Tarih ve 25573 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Hazine Arazilerinin Tersane Yatırımlarına Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğ” internet sitemizin Mevzuat/Tebliğler bölümünde yer almaktadır. Bilgilerinizi arz / rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EKLER : EK-1 : Tebliğ DAĞITIM : BİLGİ : -Türk Armatörler Birliği -YK Başkan ve Üyeleri -S.S. Gemi Armatörleri Koop. -GİSBİR -DTO Şubeleri -Tüm Üyeler (WEB)