TEBLİĞ HK.

“Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No:2010/3)”, “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No:2010/6)”, “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdalara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2010/23)” 31.12.2009 tarih ve 27449 Sayılı Resmi Gazete’de (2. Mükerrer) yayımlanarak 01.01.2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bahsekonu tebliğlere Başbakanlık Web sitesi; “http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/12/20091231.htm&main=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/12/20091231.htm” adresinden ulaşılabilinmektedir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -İMEAK DTO Şubeleri -YK Başkan ve Üyeleri -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -YK Yedek Üyeleri -Meslek Komite Başkanları