TEBLIĞ HK.

26.06.2008 tarih ve 26918 sayılı Resmi Gazete’de “Gezi Tekneleri Yönetmeliği Kapsamında Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak görevlendirilmesine Dair Tebliğ” yayımlanmıştır. Tebliğ’e göre; Avrupa Komisyonu tarafından 1785 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi, Gezi Tekneleri Yönetmeliğinde yer alan İç Üretim Kontrolleri artı Testler (EK VI- Modül Aa), AT Tip İncelemesi (EK VII - Modül B), AT Birim Doğrulaması (EK XI - Modül G) kapsamında Denizcilik Müsteşarlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir. Bilgilerinize arz/rica ederiz. Saygılarımla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: -Tüm Üyeler (WEB Aktarım) -YK Başkan ve Üyeleri -YK Yedek Üyeleri -Meslek Komite Başkanları