• Anasayfa
  • |
  • TDİ A.Ş. Liman Hizmetleri Ücret Tarifesi

TDİ A.Ş. Liman Hizmetleri Ücret Tarifesi

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.Genel Müdürlüğü Limanlar Dairesi Başkanlığı'nın 25.12.2020 tarih ve 46000 sayılı yazısında ;

TDİ A.Ş. Liman Hizmetleri Ücret Tarifesinin 01.01.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmek üzere yeniden güncellenmesinin Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğünün Yönetim Kurulu tarafından 22.12.2020 tarihinde yapılan 708 sayılı toplantısında alınan 101 no.lu kararı ile uygun görüldüğü,

Bu kapsamda güncellenen TDİ A.Ş. Liman Hizmetleri Ücret Tarifesi'nin web sitesinde yayınlandığı, söz konusu Tarifeye ‘' www.tdi.gov.tr'' internet adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.                        

TDİ A.Ş. Liman Hizmetleri Ücret Tarifesi ekte yer almakta olup, bilgilerinizi arz ve rica ederim.

 

1445_4668_tdi_a__liman_hizmetleri_cret_tarife_yaz_s_.pdf