• Anasayfa
  • |
  • TCDD LIMAN HIZMETLERI TARIFESI HK.

TCDD LIMAN HIZMETLERI TARIFESI HK.

İLGİ: Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği’nin 08.01.2003 tarih ve 009/005 No.lu sirküleri Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Limanlar Dairesi Başkanlığından alındığı belirtilen 31.12.2002 tarih ve L/2002-8 sıra no.lu genelge metni ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Saygılarımızla Deniz İPEK Genel Sekreter Ek: Genelge Metni ( 2 sayfa) LİMANLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA, 31/12/2002 GENELGE SIRA NO. L/2002-8 I- Limanda hizmet verilen şirketlerin mevcudiyetini korumak, gemi veya eşya çekmek, liman gelirlerini, ticari ilişkileri artırmak ve rekabet gücünü korumak amacıyla 01/01/2003-31/12/2003 tarihleri arasında; 1. Limanımıza gelecek olan General Kargo ve/veya Dökme Katı Eşyaya verilecek yükleme ve/veya boşaltma hizmeti ücretlerine 10/01/2002 tarih ve 9672 sayılı emir çerçevesinde % 20 oranına kadar indirim uygulanacaktır. 2. Demiryolu – liman kombine taşımacılığını teşvik etmek amacıyla, tren feribotuna yükletilmek veya boşaltılmak üzere limana gelecek ithalat, ihracat veya transit rejimine tabi eşyaların limanda vagonlara doldurulması veya boşaltılması halinde bu vagonların dolusuna verilecek ardiye hizmetine 5 gün muafiyet uygulanacaktır. 3. Limana gerek denizyolu ve gerekse karayoluyla getirilecek oto, pikap ve jeep’lere verilecek ardiye hizmetine; a) İthalat veya transit rejimine tabi olmaları halinde, 3 gün, b) İhracat rejimine tabi olmaları halinde ise, acente /firma bazında, ** 0 – 75.000 adet arasında olması halinde 8 gün, ** 75.000 adet ve üzerinde olması halinde ise tamamı için 10 gün, muafiyet uygulanacaktır. Ayrıca, otomobillerin muafiyet süresi içerisinde kendileri tarafından getirilmesi veya götürülmesi halinde terminal ücreti alınmayacaktır. 4. Limana 01/01/2003 – 31/12/2003 tarihleri arasında gelecek olan oto, pikap, jeep, panelvan, midibüs v.b. binek otomobillere verilecek yükleme-boşaltma hizmeti ücretlerine, acente/firma bazında; ** 0 – 75.000 adet arasında binek otomobil gelmesi halinde % 5, ** 75.001 – 100.000 adet arasında binek otomobil gelmesi halinde % 7.5, ** 100.001 adet ve üzerinde binek otomobil gelmesi halinde % 10, 5. Transit eşya ve konteynere verilen yükleme-boşaltma, şifting ve limbo hizmeti (kuruluşa ve iş sahibine ait mekanik vasıta ve tesislerle yapılan yükleme-boşaltma, şifting ve limbo hariç) ücretlerine, ** Mersin Limanında % 15, ** İskenderun Limanında % 20, oranında indirim uygulanacaktır. II- L/2002-1 sıra no.lu Genelgenin V. Maddesinde belirtilen Yüzer Vinç Kirası ile ilgili (a ve b) paragrafları iptal edilmiştir. <