• Anasayfa
  • |
  • TAŞINMAZ MAL SATIŞI İHALESI

TAŞINMAZ MAL SATIŞI İHALESI

Sayın Üyemiz, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.Afyon Şeker Fabrikası’ndan alınan bir yazıda Afyon Tarım İşletmesine ait arazi ve binalarının satışının yapılacağı bildirilmiş olup, ihale ilanı aşağıya çıkarılmıştır. Saygılarımızla, N.T./İ.A Murat TUNCER Genel Sekreter İLAN AFYON TARIM İŞLETMESİ ARAZİSİ İLE BİNALARININ SATIŞI 1- Afyon İli, Işıklar Kasabası ile Sülümenli Kasabası arazileri içersinde bulunan toplam 2200 dekar arazi ile üzerindeki binalar ihale usulü ile satılacaktır. 2- Taşınmaz Mal Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü b) Adresi : Mithatpaşa Cad. No.14 Yenişehir-ANKARA c) Telefon Numarası: 0312 435 98 15 d) Faks Numarası : 0312 431 72 25 e) Email : www.turkseker.gov.tr 3- İhaleyi Yapacak Olan İdare ile İlgili Bilgiler a) Adı : Afyon Şeker Fabrikası Müdürlüğü b) Adresi : Afyon Konya Karayolu 22 km. Afyon c) Telefon Numarası: 0272 248 34 80 ( 6 Hat) d) Faks Numarası : 0272 248 34 87 4- Satılacak arsaların Tapu Kayıtları ihale şartnamesinde belirtilmiştir. 5- İhale 30/10/2003 Perşembe günü Saat 14.30’da Afyon Şeker Fabrikası idare binasında yapılacaktır 6- İhale günü ve saatinde tekliflerin değerlendirilmesinden sonra açık artırma veya pazarlık yapılabileceğinden iştirakçiler Fabrika İdare Binasında hazır bulunacaklardır. 7- Satışa sunulan arazilerin toplam muhammen bedeli 3.684.772.000.000._ TL ile binaların toplam muhammen bedeli 3.117.139.000.000 TL olup, Ceman TL 6.801.911.000.000,-Ddır. 8- Geçici teminat tutarları (muhammen bedellerin % 3’ü) olup, teminat mektuplarının süresi teklif geçerlilik bitiminden itibaren enaz 45 gün süreli olacaktır. 9- İhale ile ilgili şartname ve dökümanlar TL 25.000.000,- bedel mukabilinde Afyon Şeker Fabrikası Ticaret Servisinden temin edilebilir. 10- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya tamamen dilediğine yapmakta, artırma ve eksiltmelerle uygun bedeli saptamakta tamamen serbesttir