• Anasayfa
  • |
  • Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2023 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar

Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2023 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar

"Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2023 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6490)" 10 Aralık 2022 tarih ve 32039 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olup, Ek'te sunulmaktadır.

Bahse konu Karar’da, Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünleri için hastalık, yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler, fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını, kazalar, predatörler, alg patlaması nedeniyle meydana gelen ölüm riski ile isteğe bağlı olmak üzere;

* Kafes ve ağlar için kazalar, predator saldırısı, fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri,

* Su ürünleri ile kafes ve ağlar için hırsızlık riski,

* Terör, grev, lokavt, kargaşa ve halk hareketleri riskleri,

ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı olan işletmelerin; mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.

Bu Karar kapsamında belirlenen riskler için 2023 yılında, sigorta priminin % 50'si oranında prim desteği Tarım Sigortaları Havuzuna Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden aktarılarak karşılanacaktır.

Söz konusu Karar’a Odamızın web sayfasından (www.denizticaretodasi.org.tr) Genel/Teknik ve Mevzuat Duyuruları bölümünden ulaşılabilmektedir. 

Bilgilerinize arz/rica ederim.

900_3799_tar_m_sigortalar_havuzu_taraf_ndan_2023_y_l_nda_kapsama_al_nacak_riskler_r_nler_ve_b_lgeler_ile_prim_deste_i_oranlar_na_ili_k.pdf