TARIFELER

İLGİ: a) Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü Fener ve Tahlisiye Gelirleri Dairesi Başkanlığı’nın 29.05.2002 tarih ve 688 sayılı yazısı. b) Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü Fener ve Tahlisiye Gelirleri Dairesi Başkanlığı’nın 27.12.2002 tarih ve 1428 sayılı yazısı. İlgi (b) yazı’da; İlgi (a) yazıları ile Yönetim Kurullarının 22.05.2002 tarih ve 12/6 sayılı toplantısında Ülkemiz Limanlarına gelen tüm yerli ve yabancı bayraklı yolcu gemilerine münhasır olmak üzere sefer sayılarına bakılmaksızın (Transit seferler dışında) 31.12.2002 tarihine kadar %20 indirim uygulanacağının bildirildiği, İlgili Bakanlığın talimatları dahilinde Yönetim Kurulunca 2003 uygulaması için yeniden değerlendirileceği cihetle uygulamaya 31.12.2002 tarihi itibariyle son verileceği, belirtilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz. Saygılarımla, Deniz İPEK Genel Sekreter