TARIFE DEĞIŞIKLIĞI

İLGİ: Türkiye Denizcilik İşletmeleri Tarife ve Ticaret Müdürlüğü’nün 31.07.2003 Tarih ve 490 sayılı yazısı. Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; Liman Hizmetleri Tarifesi’nin 4.2 Yolcu ve Turist Hizmetleri Tarifesi 4.2.3 maddesi 1. bendinin: “Turistlerden alınan ücret; aynı gemi kaptan veya acentesi tarafından ilk uğranılan Türk limanlarından birisinde ödendiğinin belgelenmesi halinde, geminin uğradığı diğer limanlarda ayrıca ücret alınmaz.” şeklinde yeniden düzenlendiği bildirilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: 1 Tarife Sayfası