TANKER KIRALANMASI

Sayın Üyemiz, Ditaş Deniz İşletmecıliği ve Tankerciliği A.Ş.’den alınan yazı aşağıda bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla, Deniz İPEK Genel Sekreter DİTAŞ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE TANKERCİLİĞİ A.Ş.TARAFINDAN YAKLAŞIK     80.000-85.000  TON YÜKLEME KAPASİTELİ  DENİZ  TANKERİ  KİRALANACAKTIR. 1-Hampetrol ve petrol ürünlerinin deniz yolu ile taşıtılması işinde kullanılmak üzere;   80.000-85.000 ton yükleme kapasiteli, 20 yaşın altında ve Suriye’nin Banias ve Tartous  limanları ile Rusta Bağımsız Devletler Topluluğu’nun Novorossiysk, Odessa ve Tuapse limanları kurallarına uygun sahibi Türk vatandaşı olan yada mülkiyetinin %50’den fazlası Türk Vatandaşlarına ait olan ve  Türk Bayraklı deniz tankeri zaman esası ile 1 yıl ve kiracı opsiyonunda olmak üzere +1yıl+1 yıl süreli kiralanması işi DİTAŞ – DENİZ İşletmeciliği ve TankerciliğiA.Ş. tarafından “kapalı zarf” ile teklif alma suretiyle ihaleye çıkarılacaktır. 2-İhale dosyaları 04/12/2002  gününden itibaren DİTAŞ’ın Atatşehir/Meriç Caddesi Gardenya Plaza 7 kat 6-10 Kadıköy-İstanbul adresindeki merkezinden 100.000.000.-(Yüzmilyon Türk Lirası)+KDV karşılığında ve imza mukabili temin edilebilir. Teklif edilecek her bir gemi için ihale dosyası alınması zorunludur. 3-Posta ile ihale dosyası gönderilme talepleri dikkate alınmayacaktır. 4-İhale dosyasında alınmadan verilen teklifler kabul edilmeyecektir. 5-İhale dosyasında belirtilen miktarlarda geçici ve kesin teminat alınacaktır. 6-Teklifler engeç 02/01/2003    günü Saat 12.00’ye kadar DİTAŞ merkezine alındı belgesi mukabilinde teslim edilecektir. 7-DİTAŞ 2886 sayılı kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğİne vermekte  serbesttir. DİTAŞ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE TANKERCİLİĞİ A.Ş. Atatşehir Meriç Caddesi Gardenya Plaza 7 K.6-10KADIKÖY-İSTANBUL TEL  :0216 4563315-27    FAX : 0216 4563330-31 e.mail : isletme@ditasdeniz.com.tr