TANKER KIRALAMASI HK.

Sayın Üyemiz; Ditaş Deniz İşletmecıliği ve Tankerciliği A.Ş.’den alınan yazı aşağıda bilgilerinize sunulur: DİTAŞ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE TANKERCİLİĞİ A.Ş.TARAFINDAN YAKLAŞIK     45.000-50.000  DWT’LUK DENİZ    TANKERİ  KİRALANACAKTIR.   1-Hampetrol ve petrol ürünlerinin deniz yolu ile taşıtılması işinde kullanılmak üzere; yaklaşık 45.000-50.000 DWT kapasitel, 17 yaşını doldurmamış ve Suriye limanları kurallarına uygun sahibi Türk vatandaşı olan ve Türk Bayraklı deniz tankeri zaman esası ile 1 yıl ve kiracı opsiyonunda olmak üzere +1yıl+1 yıl süreli kiralanması işi DİTAŞ – DENİZ İşletmeciliği ve TankerciliğiA.Ş. tarafından “kapalı zarf” ile teklif alma suretiyle ihaleye çıkarılacaktır. 2-İhale dosyaları 09/09/2002  gününden itibaren DİTAŞ’ın Ataşehir/Meriç Caddesi Gardenya Plaza 7 kat 6-10 Kadıköy-İstanbul adresindeki merkezinden 100.000.000.-(Yüzmilyon Türk Lirası)+KDV karşılığında ve imza mukabili temin edilebilir. Teklif edilecek her bir gemi için ihale dosyası alınması zorunludur. 3-Posta ile ihale dosyası gönderilme talepleri dikkate alınmayacaktır. 4-İhale dosyasında alınmadan verilen teklifler kabul edilmeyecektir. 5-İhale dosyasında belirtilen miktarlarda geçici ve kesin teminat alınacaktır. 6-Teklifler engeç 14/10/2002   günü Saat 12.00’ye kadar DİTAŞ merkezine alındı belgesi mukabilinde teslim edilecektir. 7-DİTAŞ 2886 sayılı kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğİne vermekte  serbesttir.   DİTAŞ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE TANKERCİLİĞİ A.Ş. Ataşehir Meriç Caddesi Gardenya Plaza 7 K.6-10 KADIKÖY-İSTANBUL TEL  : 0216 4563315-27    FAX : 0216 4563330-31 e.mail : isletme@ditasdeniz.com.tr   Saygılarımızla, Deniz İPEK Genel Sekreter