SURIYE VIZESI HK.

Sayın Üyemiz, İlgi ile alınan yazıda; Suriye Arap Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinden alınan bir yazıyla 6 Nisan 2008 tarihinden geçerli olmak üzere Türk tüccar ve işadamlarına, bağlı bulundukları Sanayi ve Ticaret Odasına kayıtlı olduklarını gösteren Arapça’ya tercüme edilmiş ve yine bağlı oldukları Valilik’ten onaylanmış bilgileri ibraz ettikten sonra, Suriye sınır kapılarında altı aylık ve müteaddit (çok girişli) giriş vizesinin verileceği ve vize harcının da resmi olarak tespit edildiği gibi tahsil edileceği ifade edilmiştir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Gereği: Bilgi: - WEB (Tüm ÜYELER) -Y.K Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR)