SURIYE TICARET HEYETI HK.

İlgi yazı ile, Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL’ün beraberinde resmi ve özel sektör temsilcilerinden oluşan bir heyetle 15 – 17 Mayıs 2009 tarihleri arasında Suriye’ye bir ziyaret gerçekleştireceği; sözkonusu ziyaret ile eşzamanlı olarak Dış Ticaret Müsteşarlığı koordinatörlüğü, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Organizasyonunda ülkemiz ihraç ürünlerinin tanıtımı, ihracatçı firmalarımızın dış pazardaki paylarında artış sağlanması ve iki ülke iş çevreleri arasındaki işbirliği imkanlarını arttırabilmek amacıyla, bir Ticaret Heyeti programı gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Sözkonusu Ticaret Heyeti programının, resmi ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla, Türkiye’nin dış ticareti, ekonomik yapısı ve yatırım olanaklarının Suriye iş çevrelerine tanıtımı ile iş adamlarımızın anılan ülke iş çevreleriyle gerek ticaret gerekse yatırım konularını görüşebilecekleri ikili iş görüşmelerinin yapılması amacıyla, başta makine sektörü olmak üzere inşaat malzemeleri, inşaat teknolojileri, mobilyalar, plastik ve metalden mamul çeşitli yapı malzemeleri, demir-çelik mamulleri, gıda ve gıda makineleri, otomotiv ve yedek parçaları, hazır giyim ve konfeksiyon, ev tekstili, kağıt mamulleri, ambalaj malzemeleri ve diğer muhtelif sektörleri kapsayacağı, Heyet Programına ilişkin katılım bedeli belirleme çalışmalarının devam etmekte olduğu, katılım müracaatında bulunanlara bilahare bildirileceğinden bahisle bahse konu Ticaret heyetine katılmak isteyenlerin Ek’te yeralan başvuru formunu doldurarak Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin 312-447 01 80 no’lu faksına veya oaib-pr@dtm.gov.tr elektronik posta adresine en geç 7 Mayıs 2009 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar iletmeleri gerektiği ifade edilmiştir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla; Murat TUNCER Genel Sekreter Ek: Başvuru Formu (4 Sayfa) GEREĞİ : BİLGİ: -Tüm Üyeler (web) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri -Türk Armatörler Birliği - Meslek Komite Başkanları - S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. -Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - GİSBİR Derneği - GESAD - KOSTBİR - DTO Şubeler