• Anasayfa
  • |
  • Suriye İle Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri

Suriye İle Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 25.03.2021 tarih ve 2021/12 sayılı Suriye İle Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri konulu Genelge yayınlanmıştır.

Söz konusu Genelgede; Ülkemiz ile Suriye Arap Cumhuriyeti (Suriye) arasındaki ihracat, ithalat ve transit işlemleri ile Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden Suriye'den Suriye'ye transit işlemlerinde verilecek gümrük hizmetleriyle ilgili usul ve esasları açıklanmaktadır.

Söz konusu Genelge ile 30.04.2019 tarihli ve 2019/16 sayılı Genelge ile 29.07.2020 tarihli ve 2020/20 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

369_1020_suriye_ile_ticarette_verilecek_g_mr_k_hizmetleri.pdf