SURIYE HK.

İlgi (a) ve (b) ile alınan yazılarda; 1. Türkiye — Suriye Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde, Türkiye’den Suriye’ye ihraç edilen Türk menşeli mallara ait menşe şahadetnamesi ve faturaların konsolosluk tasdik harcından muaf olduğu , 2. Şam Büyükelçiliğimizden ahiren alınan bir mesajda, 1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Suriye’nin kara ve deniz sınır kapılarından çıkış yapan yabancılardan 500 SL, havalimanlarından çıkış yapan yabancılardan ise 1500 SL harç alınmasının kararlaştırılmış olduğu , bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM: Gereği: Bilgi: - Web (Tüm ÜYELER) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - GİSBİR - GESAD - TÜRKLİM - RODER