• Anasayfa
  • |
  • “SURIYE DENIZ TICARET ODASI HK.”

“SURIYE DENIZ TICARET ODASI HK.”

Sayın Üyemiz, İlgi (a) Suriye Deniz Ticaret Odası’nın 04.02.2010 tarih ve 173/2010 sayılı yazısı (b) 09.02.2010 tarih ve 76 / 2010 sayılı Sirküler yazımız. İlgi (a) yazıya istinaden İlgi (b) Sirkülemiz ile üyelerimize duyurulan; Suriye Deniz Ticaret Odası ile Odamız ile imzalanan Mutabakat Anlaşması’nın ışığında; Suriye’ye ait doküman, mektup ve evraklarda, Suriye Deniz Ticaret Odası Başkanı’nın imza ve mührünün bulunması halinde, özellikle vergi muafiyeti olan yükler konusunda, söz konusu dokümanların yasallığı ve geçerliliği hakkında, üçüncü bir tarafın onayına lüzum duyulmadan, bu konuda şüpheye yer verilmemesi gerektiği konusu, T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile görülen lüzüm üzerine tekrar istişare edilmiştir. Suriye’de vergi mükellefiyeti olan şahısların, Türkiye’deki muhataplarına vergi muafiyeti ile ilgili sundukları Mükellefiyet Belgeleri’nin, T. C. Maliye Bakanlığı birimlerinde geçerli olması için, Suriye Maliye Bakanlığı ilgili birimlerinden alınmış olması ve Türk Konsolosluğu tarafından onaylanmış olması gerektiği ifade edilmiştir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter GEREĞİ : BİLGİ: - Tüm Üyeler (web) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - S.S. Gemi Armatörleri ve Mot.Taş.Koop. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - GİSBİR - GESAD - KOSTBİR - İMEAK DTO Şubeler - Meslek Komite Başkanları - Mersin DTO