• Anasayfa
  • |
  • Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği Hk.

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği Hk.

"Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (Tebliğ No: 2020/39)" Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 1 Aralık 2020 tarih ve 31321 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, Ekte sunulmaktadır.

Bahse konu Tebliğ, 05.11.2020 tarihli ve 3190 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan "2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar" kapsamında su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara verilecek destek ile ilgili usul ve esasları düzenlemekte olup, Bakanlıktan onaylı su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip, Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS) kayıtlı yetiştiricilere yapılacak su ürünleri desteği ile ilgili hususları kapsamaktadır.

Tebliğ gereği desteklenecek türler; alabalık, sazan, midye ve yeni türler (mersin, kalkan, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mırmır, sarıağız, sarıkuyruk, trança, yayın, şabut, karabalık, yılan balığı, tilapya, kerevit, karides, sülük, karadeniz alası, kırmızı benekli alabalıklar) şeklinde belirlenmiş olup, bu türlerde su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara Ekteki Tebliğ'de belirtilen esaslara göre destek verilecektir.

Ayrıca, 22.11.2019 tarihli ve 30956 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (Tebliğ No: 2019/56)) yürürlükten kaldırılmıştır.

"Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (Tebliğ No: 2020/39)" Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat bölümünde yayınlanmakta olup, ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

1337_3255_su_r_nleri_yeti_tiricili_i_destekleme_tebli_i_hk.pdf