• Anasayfa
  • |
  • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Hk.

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Hk.

​Sayın Üyemiz,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik" 10.01.2016 tarihli ve 29589 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesi "Geçici Madde 5 – Bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentleri ile bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 21.2, Tablo 21.3 ve Tablo 21.4, 31/12/2017 tarihine kadar uygulanır. Bu tarihten sonra söz konusu hükümler yerine, Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır." şeklinde değiştirilmiştir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

 

                                                                                                             Saygılarımızla,

 

                                                                                                           İsmail ASASOĞLU

                                                                                                            Genel Sekreter V.

 

 

EKLER:

EK-1: Yönetmelik (1 sayfa)

 

DAĞITIM

Gereği:

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                        

 

26_112_gizem.mataraci_doc02075020160111113321.pdf