• Anasayfa
  • |
  • Su Altında Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Bölgelerde Dalış Yasağı Uygulanmasına Dair kARAR

Su Altında Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Bölgelerde Dalış Yasağı Uygulanmasına Dair kARAR

02.04.2020 tarih ve 31087 sayılı Resmi Gazete' de Cumhurbaşkanı Kararı "Su Altında Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Bölgelerde Dalış Yasağı Uygulanmasına Dair 5/4/2016 Tarihli ve 2016/8743 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Ege Denizi' nde Yer Alan Dalışa Yasak Sahalara İlişkin Harita ve Koordinat Listesinin Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2339)" yayımlanmıştır.

Bahse konu Cumhurbaşkanı Kararının tamamı Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Turizm/Mevzuat bölümlerinde yayımlanmakta olup, ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

409_1116_su_alt_nda_korunmas_gerekli_k_lt_r_ve_tabiat_varl_klar_n_n_bulundu_u_b_lgelerde_dal_yasa_uygulanmas_na_dair_tebli_.pdf