• Anasayfa
  • |
  • Su Altında Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlığı Bulunan Bölgelerde Turizm ve Sportif Amaçlı Dalış Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Su Altında Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlığı Bulunan Bölgelerde Turizm ve Sportif Amaçlı Dalış Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

20.03.2020 tarih ve 31074 sayılı Resmi Gazete' de, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Su Altında Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlığı Bulunan Bölgelerde Turizm ve Sportif Amaçlı Dalış Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"  yayımlanmıştır.
Bahse konu Yönetmelik, su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlığı bulunan bölgelerden, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen yerlerde yapılacak turizm ve sportif amaçlı dalışlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.
Yönetmeliğin tamamı Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Turizm/Mevzuat bölümlerinde yayımlanmakta olup, ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.
Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

317_1012_su_alt_nda_korunmas_gerekli_k_lt_r_ve_tabiat_varl_bulunan_b_lgelerde_turizm_ve_sportif_ama_l_dal_alanlar_n_n_belirlenmesi.pdf