• Anasayfa
  • |
  • STCW SERTIFIKALARININ GEMILERDE BULUNDURULMASI

STCW SERTIFIKALARININ GEMILERDE BULUNDURULMASI

Sayı : Tarih : 10.07.2002 Konu : Sirküler No: / 2002 Sayın Üyemiz, İlgi: T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 01.07.2002 Tarih ve 04382 No.lu yazısı İlgi yazı ile;   Gemiadamları Yönetmeliği gereğince, Bölge Müdürlüklerince gemiadamlarına verilen STCW Sertifikalarında, STCW kuralı ve bölümü belirtilmediğinden dış limanlarda problemler yaşandığı, bu nedenle bahse konu kuralların belirtilmesi yönünde, Denizcilik Firmalarının Müsteşarlığa sözlü ve yazılı talepleri olduğu,   STCW Sözleşmesinde, sözkonusu sertifikalarda Kural ve Bölümün belirtilmesi gerektiği yönünde zorunlu bir hüküm bulunmamakla birlikte, diğer ülkelerin  bu sertifikalarda kural belirtiyor olmasının bir zorunluluk gibi algılanmakta olduğu ve Liman Devleti Kontrollerinde problemler yaşandığı,   Bu nedenle, 31 Temmuz 2002 tarihinden sonra STCW Sertifikaları sebebiyle problem yaşanmaması için, 01 Temmuz 2002 tarihinden itibaren STCW Sözleşmesindeki kural ve bölümlere atıf yapılan sertifikaların verilmesi için bilgisayar yazılımında gerekli düzenlemelerin yapılmış olduğu ve bu tarihten sonra düzenlenecek sertifikalarda STCW kuralı ve bölümlerinin belirtileceği, ayrıca Ham Petrol İle Yıkama (COW) sertifikası ile Eğitim-Sınav Yönergesinde yer alan Yolcu Gemilerinde çalışan gemiadamlarına düzenlenecek olan Yolcu Gemisinde Çalışma yeterliği belgesinin de hak sahiplerine verilmek üzere bilgisayar programına yüklendiği, Diğer yandan, 01 Temmuz 2002 tarihinden önce verilen, STCW Kuralı belirtilmemiş sertifikalarda problem yaşanmamasını teminen, ekte sunulan formun imzalanarak talep edilen şirketlere verilmesi ve gemilerde bulundurulmasının sağlanması hususunda gereğini Bölge Müdürlüklerinin yapmasının gerektiği belirtilmektedir.   Bilgilerinizi rica ederiz.   Saygılarımızla, Deniz İPEK Genel Sekreter Ek: 1 sayfa