STCW SERTIFIKALARI

İlgi: T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 18.09.2002 Tarih ve 05873 No.lu yazısı Sayın Üyemiz, Ekte de sunulan ilgi yazı ile, Gemiadamları Yönetmeliği gereğince düzenlenen STCW Sertifikalarından, STCW kodları belirtilmiş ve kurs tarihleri/düzenleme tarihi itibariyle geçerli olan (5 yıl süresi dolmayan) büyük ebattaki STCW sertifikalarının geçerli olduğu bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Deniz İPEK Genel Sekreter