• Anasayfa
  • |
  • Sınır Ötesi Elektronik Ticaret Dokümanları

Sınır Ötesi Elektronik Ticaret Dokümanları

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 24.01.2022 tarihli ve 765 sayılı Ek'te sunulan yazıda;

Ticaret Bakanlığının 24.01.2022 tarihli ve 71214584 sayılı yazısına atfen; Sınır Ötesi Elektronik Ticaret İstatistiklerinin kalitesinin arttırılması amacıyla söz konusu işlemlerin daha sağlıklı olarak beyan edilebilmesini teminen, Sınır Ötesi Elektronik Ticaret Rehberi ve Sınır Ötesi Elektronik Ticaret Tanıtım Videosu hazırlandığı belirtilmekte olup, detaylı bilgiye ekte yer verilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

76_279_t_rkiye_odalar_ve_borsalar_birli_i_tobb_taraf_ndan_odam_za_g_nderilen_24012022_tarihli_yaz_ve_eki.pdf