• Anasayfa
  • |
  • SILIVRI LIMAN YÖNETMELIĞI HK.

SILIVRI LIMAN YÖNETMELIĞI HK.

“Silivri Liman Yönetmeliği” 16.03.2008 tarih ve 26818 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı; Silivri Liman Başkanlığının idari sınırlarını, gemilerin yanaşma, bağlama ve demir yerlerini, ticaret eşyası ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddelerin boşaltma ve yükleme yöntemleriyle yer ve zamanları, gemilerin limanda kalabilecekleri süreler ile çevre kirliliğinin önlenmesi ve limanda genel güvenlik ve disiplinin sağlanmasına ilişkin diğer hususların düzenlenmesi olup, bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak liman, iskele, rıhtım ve benzeri kıyı tesisleri hakkında da bu yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM: Bilgi: -İMEAK DTO Şubeleri -YK Başkan ve Üyeleri -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -YK Yedek Üyeleri