• Anasayfa
  • |
  • Sıfır Atık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Sıfır Atık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Sayın Üyemiz,           

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sıfır Atık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 09.10.2021 tarih ve 31623 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup Ek’te sunulmaktadır.

Yayımlanan Yönetmelikte yer alan değişiklikler kapsamında özetle;

* “Md.4-Tanımlar” bölümüne, “Ajans”, “Mobil atık getirme merkezi” ve “Satış noktası” tanımları ilave edilmiş,

* “Genel Esaslar, Görev, Yetki ve Yükümlülükler”, “Sıfır Atık Yönetim Sisteminin Kurulması ve Toplama Sistemine İlişkin Esaslar”, “Sıfır Atık Belgesine İlişkin Esaslar”, “Ek-1 ve Ek-3” bölümünde değişiklikler ve ilaveler yapılmış,

* 9(m) ve Md.10(i) bentlerine, “Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında toplanan atıklara ilişkin aylık bilgileri takip eden ayın onbeşine kadar sıfır atık bilgi sistemi üzerinden bildirmekle ve her yıl Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bilgilerin veri kontrollerini tamamlamakla, bildirime esas bilgi ve belgeleri muhafaza etmekle,” ifadesi eklenmiştir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1062_2751_2751_1062.pdf