• Anasayfa
  • |
  • Seyir Yardımcıları Hizmeti

Seyir Yardımcıları Hizmeti

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Seyir ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı’ndan alınan 02.03.2021 tarih ve 69734 sayılı yazıda Kuruluşları uhdesinde bulunan Seyir Yardımcılarından teknik nedenlerle faaliyet dışı kalarak Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığınca duyuruları yapılan Seyir Yardımcıları bilgilerinin yazıları ekindeki tabloda sunulduğu bildirilmektedir.

Söz konusu yazı ve ekine Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde ana sayfada "Genel" ve "Teknik" ve bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

236_716_seyir_yard_mc_lar_hizmeti_716_236.pdf