• Anasayfa
  • |
  • Seyahat Acentaları Koronovirüs Önlemleri

Seyahat Acentaları Koronovirüs Önlemleri

İlgi: a) T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün 19.03.2020 tarih ve E.263342 sayılı yazısı.

       b) TURSAB'ın 12.03.2020 tarih ve 292 sayılı yazısı.

 

 

İlgi (b) yazıya atfen ilgi (a) yazıda özetle;

Çin Halk Cumhuriyetinde başlayıp tüm dünyaya yayılarak küresel sorun haline gelen "Koronovirüs Salgını" ulusal çapta da bir takım tedbirlerin alınmasını gerektirdiği, salgının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla başta Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlar hızlı ve etkin bir şekilde gerekli çalışmalarını yürüttüğü, bu çalışmalar kapsamında birçok ülkeye uçuş yasağı uygulanmaya başlandığı, vatandaşlarımızdan kalabalık ortamlardan uzak kalmalarının istenildiği,  bazı ticari işletmelerin ise faaliyetleri geçici olarak durdurulduğu,

Turizm sektörünün ana aktörlerinden olan seyahat acentaları yürüttükleri mesleğin doğası gereği işyerlerinde tüketiciler ile karşılıklı temas halinde olduğu, bu durum ise salgının yayılmasında risk teşkil ettiği,

Bu kapsamda; diğer yasal yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, tüketicilerin ulaşabileceği, yetkili veya sorumlu personelin iletişim bilgilerinin (sabit telefon, cep telefonu, e-mail, web adresi) işyeri dışından görülebilecek şekilde paylaşılması durumunda seyahat acentalarının 30 Nisan 2020 tarihine kadar faaliyetlerini işyerlerini açmadan da yürütebilmesi uygun görülmüştür.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

341_1039_seyahat_acentalar_koronovir_s_nlemleri.pdf