SEVESO-II DIREKTIFI HK.

İlgi yazı ile Türkiye’de Seveso-II Direktifinin Uygulanması çalışmalarına yönelik olarak, aynı ismi taşıyan LIFE 03 TCY/ TR/ 000064 projesi çalışmalarının 2004 yılından beri sürdürülmekte olduğu, bu proje ile AB uyum çalışmaları sürecinde sanayicilerimizi ilgilendiren risk yönetimi konularından biri olan “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi” konusunda taslak mevzuat çalışmasının tamamlandığı, bu mevzuatın sanayicilerimizin bildirimde bulunmasını gerektirdiği, ayrıca hem 29 Temmuz 1996 tarihinde yayınlanan “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi” Genelgesi, hemde de 05.01.2002 tarih ve 24631 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Denetim Yönetmeliği için gerekli olan bu sürecin, yapılmakta olan proje kapsamında sanayici için e-devlet uygulamasına örnek olacak şekilde internet üstünden kullanıma açıldığı belirtilmiştir. Söz konusu yazıda, sanayicilerimizin mevzuat gereği yapmaları gereken bildirim başvurularını http://seveso.cevreorman.gov.tr/ adresini kullanarak internet üzerinden gerçekleştirebilecekleri bildirilmiştir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Gereği: -Tüm Üyelerimiz (WEB)