• Anasayfa
  • |
  • SERBEST BÖLGELER KANUNU ILE GÜMRÜK KANUNU’NDA DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN HK.

SERBEST BÖLGELER KANUNU ILE GÜMRÜK KANUNU’NDA DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN HK.

Serbest Bölgeler Kanunu ile Gümrük Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 25.11.2008 tarih ve 27065 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun ile 27.10.1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na geçici madde 7 eklenmiş, 06.06.1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 1 inci, 4 üncü, 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, 6 ıncı maddesinin birinci fıkrası, 8 inci maddesinin ikinci fıkrası, 12.maddesi, geçici 3 üncü maddenin ikinci fıkrasında değişiklik yapılmıştır. 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle ; özellikle büyük yatırımcı üretici firmaların yer aldığı serbest bölgelerde, günlük ihtiyaçların sorunsuz karşılanabilmesi amacıyla 500 ABD Doları olan meblağ 5000 ABD Dolarına çıkarılmış ve söz konusu fıkrada “Bedeli 5000 ABD doları veya karşılığı Yeni Türk Lirasını geçmeyen Türkiye mahreçli mallar, isteğe bağlı olarak ihracat işlemine tabi tutulmayabilir.” şeklinde değişiklik yapılmıştır. Ayrıca, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’na aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 5 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce serbest bölgelerde faaliyet ruhsatı almış olan kullanıcılara kiralanan arazi, arsa ve binalardan Hazinenin mülkiyetinde bulunanların ruhsat ve kira süresi, Dış Ticaret Müsteşarlığınca 49 yıla kadar uzatılabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. GEÇİCİ MADDE 6 – Serbest bölgeler, Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihe kadar, gümrük rejimleri açısından Türkiye Gümrük Bölgesi dışında, menşe hükümlerinin uygulanması bakımından ise Türkiye Gümrük Bölgesi sayılır.” Söz konusu bu Kanun, Geçici 3 üncü maddenin ikinci fıkrası hariç yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. Gereği : Bilgi : - Tüm Üyeler (web) - YK Bşk ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - YK Yedek Üyeleri - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Meslek Komitesi Başkanları - GİSBİR Derneği - GESAD - İMEAK DTO Şubeler