• Anasayfa
  • |
  • "Sera Gazlarının İzlenmesi,Raporlanması ve Doğrulanması"ile İlgili Gemilere Yönelik AB Kuralları ve Türk Ticaret Filosu'na Etkileri Hk.

"Sera Gazlarının İzlenmesi,Raporlanması ve Doğrulanması"ile İlgili Gemilere Yönelik AB Kuralları ve Türk Ticaret Filosu'na Etkileri Hk.

İlgi: Türk Loydu Vakfı'nın 10.11.2015 tarihli ve P/1554 sayılı yazısı

Avrupa Birliği'nin deniz taşımacılığından kaynaklanan sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanmasına ilişkin (EU)2015/757 Nolu Kuralının, 1 Temmuz 2015 tarihinde yürürlüğe girdiği,

Bahse konu Kurala göre, gemi sahiplerinin 31 Ağustos 2017 tarihine kadar AB limanlarına uğrayan 5000 GT üzeri tüm gemiler için izleme planlarını doğrulayıcı kuruluşlara sunmuş olmaları ve sonrasında izleme, raporlama ve doğrulama sürecini başlatmış olmaları gerektiği,

Tüm gemileri etkileyecek bu süreçte, Türk armatörlerinin de gemileri için, AB limanları kapsamında ilgili kurallara uymak zorunda kalacağı, Kurallara uymayan gemilerin ceza alması, tutuklanması ve hatta AB limanlarına girişlerinin yasaklanmasının söz konusu olacağı,

Türk Loydu tarafından, sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanmasına ilişkin AB Kurallarına uyumun sağlanabilmesi amacıyla çalışmalara başlandığı hususu, İlgi yazı ile bildirilmiştir.  Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                  Saygılarımızla,

                                                                  Murat TUNCER

                                                                  Genel Sekreter 

790_4428_Sera_Gazlari_AB_Kurallari_Hk.pdf