Senegal Kamu Projeleri Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 18.05.2023 tarihli ekte sunulan yazıda; Dakar Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıya atfen, Senegal Dışişleri Bakanlığı Ortaklıklar, Ekonomik ve Kültürel Teşvik Direktörü ile yapılan görüşmede Sayın Müşavirimizin talebi üzerine Senegal'de kısa vadede gündemde olan projelere ilişkin bir dosyanın alındığı ve bahse konu dosyanın yazı ekinde yer aldığı belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

386_1407_senegal_kamu_projeleri_hk.pdf