Sefer Duyuru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Liman Başkanlığı tarafından gönderilen 20.05.2022 tarihli ve E-58799809-130.01.01-369615 sayılı ekte sunulan yazıda, ''İSKİ Derin Deniz Deşarj Hatlarının Görüntülenmesi'' işi kapsamında Liman Başkanlıklarının İdari Sahasında kalan ve yazı ekindeki koordinatlarda R/V TÜBİTAK MARMARA ve R/V TÜBİTAK ANADOLU isimli bilimsel araştırma gemileri ile 22.05.2022 - 15.06.2022 tarihleri arasında hava müsadeli olarak izleme, örnekleme, akustik ve optik görüntüleme çalışmaları yapılacağı bildirilmekte olup,  bahse konu çalışmalar sırasında, çalışma yapan deniz aracına çapariz verilmeden Gemi Trafik Hizmetleri'nin (VTS) vereceği talimat doğrultusunda seyir yapılmasının gerektiği; seyir, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması bakımından konunun denizcilere/ilgililere ve gemi kaptanlarına duyurulması istenmektedir. 

Bilgilerinize arz / rica ederim.

398_2068_sefer_duyuru_eimza.pdf