• Anasayfa
  • |
  • Sarp Sınır Kapısında Taşıt Akışının Hızlandırılması İçin Alınacak Tedbirler

Sarp Sınır Kapısında Taşıt Akışının Hızlandırılması İçin Alınacak Tedbirler

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 12.04.2023 tarih ve 4322 sayılı yazıda ; 

Ticaret Bakanlığı Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün yazısına atfen Sarp Sınır Kapısında Taşıt Akışının Hızlandırılması için Alınacak Tedbirler yer almaktadır.

Söz konusu yazı ekte yer almakta olup, bilgilerinize arz/rica ederim.

 

0_0_sarp_s_n_r_kap_s_nda_ta_t_ak_n_n_h_zland_r_lmas_i_in_al_nacak_tedbirler_1_.pdf