• Anasayfa
  • |
  • SANAYI, TICARET, TARIM VE ORMAN İŞLERINDEN SAYILAN İŞLERE İLIŞKIN YÖNETMELIK HK.

SANAYI, TICARET, TARIM VE ORMAN İŞLERINDEN SAYILAN İŞLERE İLIŞKIN YÖNETMELIK HK.

“Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik” 03.09.2008 tarih ve 26986 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahsekonu yönetmeliğin “4857 Sayılı İş Kanununun Uygulanması Bakımından Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşleri Listesi” başlıklı 1 numaralı ekinin “Sanayiden Sayılan İşler” bölümünün 79. maddesinde deniz nakil vasıtalarının inşası, tamiratı, sökümü ve batıkların çıkarılması işleri ile 91. maddesinde yer alan iskele, liman, dalgakıran yapımı işleri sanayi işlerinden sayılmıştır. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM: Bilgi: -Tüm Üyelerimiz (WEB sayfası) -YK Başkan ve Üyeleri -YK Yedek Üyeleri -Meslek Komite Başkanları